WSTĘP – „TIEPIER JA”

Jako wstęp do całości tego, co na tym blogu może się pojawiać, zamieszczam bardzo ciekawy artykuł, który został opublikowany w sierpniowym (2007) numerze „Sprawy wschodnie”. Autorem jest pan Zbigniew Korpolewski. Zapraszam do lektury. Czytaj dalej