ESTRADA ROSJI

Niewiele tematów wywołuje tak wiele sporów, dyskusji i różnych opinii, pozostawia tyle odczuć emocjonalnych i estetycznych, jak muzyka. Towarzyszyła ona człowiekowi od zarania dziejów pod różnymi postaciami. Była wykonywana zgodnie z tradycjami i wierzeniami plemion, społeczeństw i narodów, a jej styl i charakter dziś są dla nas cennym żródłem informacji dotyczących ich kultury i obyczajowości. Muzyka jest niewątpliwie nieodłączną częścią każdej istniejącej kultury, a manifestując się w różnorodnych formach stała się także jednym z potężnych środków masowego przekazu. Czytaj dalej