Zmiany: nowe zakładki

Na niniejszym blogu poświęconemu muzyce rosyjskiej – kilka zmian. W związku z tym, że oprócz świeżych informacji na temat współczesnego rynku muzycznego Rosji, będą pojawiały się także informacje dotyczącę historii muzyki rosyjskiej oraz przedruki ciekawych artykułów poświęconych muzyce z gazety EUROPA.RU, wprowadziłem pewne udogodnienia.:


Na górze niniejszej strony można zobaczyć nowe zakładki:

EВРОПА.RU – czyli zbiór wszystkich dotychczasowych artykułów opublikowanych na http://www.muzykarosyjska.pl. Lista będzie regularnie uzupełniania.


HISTORIA MUZYKI ROSYJSKIEJ – czyli rozwój i ewolucja muzyki rosyjskiej od 1917 roku do współczesności. Od radzieckiej estrady do dzisiejszego show-buznesu.
Wszystkie wpisy klasyfikowane według powyższych reguł, będą pojawiały się także na stronie głównej („Home”) wraz z innymi artykułami.


Zapraszam!

I. RADZIECKA MUZYKA ESTRADOWA LAT 20-40 XX WIEKU

Rosyjska kultura muzyczna rozwijała się w nieco inny sposób niż kultura europejska. Do momentu swojego rozkwitu, budowania pierwszych narodowych szkół kompozytorskich w początkach XIX wieku, przeszła długą drogę rozwoju. Za początek rosyjskiej muzyki można przyjąć wiek IX, czyli powstanie państwa staroruskiego. Do połowy XVIII wieku muzyka świecka nie była profesjonalna. Fundamentalne style muzyczne rodziły się w sferze narodowego folkloru i muzyki duchownej. Od XIX wieku muzyka rosyjska wstępuje na swoją własną, różniącą się od europejskiej, drogę rozwoju. Opierając się na muzyce narodowej i wydarzeniach historycznych, kompozytorzy tworzą samodzielną szkołę narodową, której stylami wiodącymi były opera epicka i symfonia. W wieku XX następuje obopólne przenikanie i wzajemne bogacenie się rosyjskiej i europejskiej kultury, powstawanie syntetycznych stylów. Współcześni kompozytorzy, wykorzystując osiągnięcia XX wieku, także opierają się na wiekowych oraz klasycznych tradycjach. Czytaj dalej