MARSZE

histmuzros1

Dziś krótko o Marszach. Jest to temat tak obszerny, że mógłby stać się pomysłem na napisanie pracy magisterskiej . Swoją drogą, jeżeli jest ktoś, kto pisał pracę o estradzie rosyjskiej (współczesnej) proszę o kontakt. :-)

Czytaj dalej