PODSUMOWANIE TRZECIEGO FESTIWALU PIOSENKI ROSYJSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

1. Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze z wydarzenia muzyczno-politycznego stał się produktem telewizyjno-komercyjnym, co przy wysokiej oglądalności, może mu zagwarantować dalsze istnienie.

2. Festiwal, jak się nam wydaje, pożegnał się ze swoją „radziecką” przeszłością: zgodnie z zasadami konkursu w tym roku wykonywało się tylko utwory ostatniego dwudziestolecia. Oznacza to, że Lwa Leszczenko i innych uczestników popularnego niegdyś festiwalu, raczej już nie usłyszymy. W ich miejscu pojawią się dyskotekowe rytmy i „gwiazdy” rosyjskiego show-biznesu.

Czytaj dalej