OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „WIKTORIA 2012”

Konkurs planowany w dniach 26-28 pażdziernika 2012 r. w Warszawie. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko amatorzy – z wyłączeniem szkół wokalnych. Konkurs ma formę otwartą – możliwość przyjazdu uczestników z innych Państw. Kategorie wiekowe: I – do 10 lat, II – 11-15 lat, III – 16-25 lat. Występują soliści i duety. Zaprezentują dwie piosenki. W tym jedna obowiązkowa Autorstwa Anny German, albo z Jej repertuaru (mile widziane wykonanie w języku rosyjskim). Druga piosenka – prezentująca Region albo Kraj wykonawcy. W dowolnym języku i stylu. Mile widziane oryginalne interpretacje i opracowania. Może to być utwór autorski. Sądzić Konkurs będzie Jury Międzynarodowe: Polska, Rosja, Czechy, Ukraina. Konkurs odbędzie się w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie (Sala Koncertowa). POBIERZ REGULAMIN i REPERTUAR:  Czytaj dalej